Het gesprek met de lijstduwers is hier te bekijken

In 2010 schreef ik een tekst aan alle kersvers verkozen gemeenteraadsleden, geïnspireerd door de rede ‘Aan de hoofden van Lebak’ van Multatuli. Omdat er niet zoveel veranderd is in vier jaar, dacht ik: ik haal die tekst maar even uit de mottenballen.

Aan de gekozenen van Nederland

Beste kandidaten van de lijst Balans Gulpen-Wittem, beste VVD’ers in Zeewolde, GroenLinksers in Eindhoven, PVV’ers in Den Haag, beste mensen van Betaalbaar Bunschoten, van Lokale Partij Ommen, van Trots op Nederland Den Bosch, beste D66’ers in Groningen, SGP’ers in Oldebroek, CDA’ers in Winterswijk en leden van Hart voor Nijkerk en de Weesper Stadspartij, beste gekozenen van Nederland, van harte gefeliciteerd.
In de voorbije weken heeft u energiek deelgenomen aan de debatten in buurthuizen en scholen. U heeft ballonnen en pepermuntjes uitgedeeld, op toeters geblazen en diplomatieke interviews gegeven aan de Monterse Courant, de Raalte Koerier en de Salland Aktueel. De verkiezingsuitslag stelde misschien teleur of was juist onverwacht goed, maar in ieder geval: het is u gelukt; u bent gekozen tot volksvertegenwoordiger. Gefeliciteerd.

De afgelopen jaren ben ik actief geweest als buitengewoon raadslid (ook wel commissievolger of steunfractielid genoemd) in Amersfoort. De politieke realiteit in uw gemeente is mij onbekend en ik moet toegeven dat ik zelfs nog nooit in Meppel, Papendrecht en Zutphen ben geweest. Zonder twijfel kan u mij uitvoerig vertellen over al het goeds in uw gemeente en toch meen ik u te moeten toespreken, want, gekozenen van Nederland, er is veel te doen in uw dorp of stad.
Want is het niet zo dat de voortuin van uw gemeentehuis pas vol met mensen staat als het over hun achtertuinen gaat? Zegt u eens, was het niet lastig om geschikte nieuwe kandidaten te vinden die de vaste groep goeiige grijsaards wilden opvolgen? En bent u tijdens de campagne niet geconfronteerd met gewone, goede mensen die u wantrouwen?

Gekozenen van Nederland, wij behoren niet tot een smetteloze groep. Gekozenen zijn niet uitverkoren. Ik heb verschillende vergaderingen bijgewoond die ik slecht had voorbereid, waar ik geen idee had wat het beste was voor mijn stad of waar ik niet goed luisterde, omdat ik dacht het allemaal al te weten. Vaak heb ik geprobeerd om in de krant te komen, ook als het ‘nieuws’ nauwelijks noemenswaardig was. En ik bloos als ik bedenk hoe vaak ik op het gemeentehuis kopietjes heb gemaakt voor eigen gebruik.
Ik heb gezien hoe raadsleden zich verscholen achter commissies, onderzoeken en regeltjes. Bang om keuzes te maken. Terwijl angst en raad niet samengaan. In hoeveel steden is er geen speciale Taskforce Armoede opgericht, waar nauwelijks nieuwe ideeën uit voortkwamen? Ideeënarmoede, dat was het. Buitenkant, uiterlijk, vorm.

Gekozenen van Nederland, laat u niet verleiden door het systeem. Een gemeentehuis is een gewenningskliniek waar je leert om visies te amenderen en waar je langzaam verandert in gestold jargon. Voor u het weet bent u een ‘communicerend vat’ geworden. Laat u informeren, want raden is iets anders dan kiezen. Luister; maak mogelijk. En durf te weten dat u niet alles weet.

Toen u met glimmende flyers op de Markt in Middelburg stond of op de Dracht in Heerenveen, zocht u toen naar meningen of naar stemmen? Was u blij met uw inwoners of moesten zij blij zijn met u? Had u hen nodig? Of was het omgekeerd? Gekozenen van Ommen, Zeewolde en Den Haag, van Bunschoten, Weesp en alle andere gemeentes van Nederland, er is veel te doen. Bedien uw inwoners, stuw ze tot grote hoogte en maak uzelf overbodig.

Op maandag 17 maart is de laatste editie van De Staat van de Stad van dit seizoen. Met dit keer veel aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen: ik praat met een journalist over transparantie in de politiek, we hebben Het Grote Lijstduwersdebat en stadsdichter Cees van Weerd vraagt zich zingend af op wie hij in godsnaam moet stemmen. Verder treedt Veluwe Brass Amersfoort op. Kaarten zijn hier te bestellen.

Deze maand viert theater De Lieve Vrouw dat het vijfentwintig jaar geleden voor het eerst de deuren opende. Op de plek van de vroegere Grachtkerk, die een paar jaar daarvoor door krakers was overgenomen, verrees een prachtig gebouw voor film, theater en popmuziek. Op vrijdag 7 maart kijk ik met de architect, met artiesten, medewerkers en vrijwilligers terug op de afgelopen jaren. En daarnaast treden onder andere Lejo en Thijs Borsten op. Meer info is hier te vinden.